Stredoázijský ovčiak – môj najlepší ochranca

Vážení čitatelia,

publikácia Stredoázijský ovčiak / môj ochranca / bola vydaná v časoch keď chov aziatov v Slovenskej a Českej republike bol pomerne v začiatkoch. Knihy z prvého aj z druhého vydania sa čoskoro vypredali. Vďaka nadšencom pre naše plemeno sa teraz kniha objavuje v internetovej forme k čomu som ako autor dal súhlas. Chovateľov, majiteľov nášho plemena ako aj všetkých, čo sa rozhodnú publikáciu v tejto forme prečítať si touto cestou dovoľujem upriamiť pozornosť na fakt, že kniha bola písaná v dobe, keď nebol taký dostatok informácii ako v dnešnej dobe. Chýbali kontakty a komunikácia s priamymi chovateľmi Strednej Ázie a vedomosti, okrem osobných skúseností, boli čerpané z ruských, alebo ukrajinských zdrojov. Dnes by to bola samozrejme kniha iná, pretože roky kontaktu s odborníkmi a to najmä zo Strednej Ázie nás posunulo vo vedomostiach o týchto psoch omnoho ďalej v porovnaní s dobou, keď vyšla kniha Stredoázijský ovčiak / môj ochranca /.
Nie je vylúčené, že sa raz v budúcnosti kniha o týchto úžasných psoch ešte objaví, kniha ktorá by bola obsahovo plnšia ako táto, ktorú si tu môžete prečítať. Čas ukáže, či sa niekto k takému dielu odhodlá, ale pôvodne psy Strednej Ázie by si to určite zaslúžili.

Boris Kopeliovič, 2015

Dôležitá informácia: Je rok 2018 a v závere príhovoru spomínaná kniha bola nedávno publikovaná. Jej názov je Stredoaziat pes pastiera(2018), bližšie informácie a možnosť objednania TU.

Link na otvorenie a stiahnutie knihy Stredoázijský ovčiak môj najlepší ochranca(1999).