Pred zimným spánkom

Posledný , najkratší blog a potom  dlhšia prestávka, lebo to hlavné som  v podstate už v predchádzajúcich blogoch vyjadril. Spočiatku som ani neuvažoval, že by som niekedy nejaký blog písal a zrazu ich bolo viac. Niekomu sa blogy pozdávali, iným som pohol žlčou, čo sa snažili kompenzovať úpenlivým hľadaním nedostatkov na odchovoch z našej chovateľskej stanice. Samozrejme pozitívne výstavné výsledky negovali a čakali na svoju príležitosť, ktorá sa nedávno dostavila, lebo na jednej z výstav sa objavila sučka od nás skutočne nie vo výstavnej kondícii. A keďže doteraz som nikdy netušil, že chovateľ nesie zodpovednosť stav kondície jedinca, ktorého predvádza majiteľ, som rád, že sa našli ľudia, ktorí nielen na tento „chovateľský prehrešok“ poukázali, ale sa aj dobre zabávali.
Fotografia č.1

Odhliadnuc od toho, že logicky nie všetko v chove vyjde podľa predstáv chovateľa si dovolím tvrdiť, že sučka, ktorá sa stala terčom posmechu, je a zostane vždy aziatom a je šanca, že ak priberie bude vyzerať inak, na rozdiel od  jedincov v majetku  práve tých, ktorí hýria na jej účet nekonečným humorom. Hlava spomínanej sučky má určite správne parametre a kto sa v našom plemene orientuje, to nemá problém postrehnúť. Niekedy v budúcnosti / nie však v blízkej / skúsim venovať správnej stavby hlavy a rôznym typom celý blog.

Fotografia č 2

Pochopil som, že v mnohých blogoch som musel naozaj trafiť do čierneho, keď sa dotknutí „majstri“ dokázali vysmievať aj slovám, ktoré sa nachádzajú v úvode našej webovej stránky. Ale prosím, majú na to právo v rámci demokracie vyjadrovať svoj názor. Zostane len ľuďoch, ktorí sa snažia v našom plemene zorientovať, či uveria slovám chovateľa, ktorý odchoval desiatky vrhov a svoje poznatky získaval nielen osobnými skúsenosťami, ale najmä kontaktmi s chovateľmi priamo zo Strednej Ázie. 30 rokov činnosti našej chovateľskej stanice / v roku 2014 / a s tým spojené skúsenosti na jednej strane a  skupina šamanov, čarodejníkov a bosoriek tvoriacich „nové atraktívne plemeno“ za pomoci kríženia kaukazského vlkodava z hájovní a lesovní, na strane druhej.

Fotografia č 3
Každý si môže slobodne vybrať a samozrejme aj spokojne sa baviť na čom chce. Za seba len môžem skonštatovať, že pre mňa zapájanie kaukazských vlkodavov do chovu aziatov ako aj  existencia evidentne netypických jedincov, ktorými sa niekto dokáže dokonca aj chváliť, zábavné nie je a ani písanie blogov o týchto novodobých SAO zábavou nebolo, naozaj nie, veď je to skôr smutné. Bavte sa, tešte sa, odhaľujte nedostatky, možno Vám to časom pomôže pochopiť, v čom spočíva naše plemeno.
1./Foto Sučka bez výstavnej kondície, chudá, vtiahnuté brucho, ale s pekne modelovanou hlavou.
2./ Foto – Netypická hrubá suka z ktorej už aziat nikdy nebude čo dokumentuje aj nesprávna stavba hlavy. Skúste si predstaviť existenciu takej sučky v Strednej Ázii a jej prácu pri stáde, nemysliteľné.
3./Foto – SAO s krvou kaukazského vlkodava. Paradoxne chovatelia matky tohto psa, ktorí úspešne  položili základ kríženia SAO s KV sa na vychudnutej sučke bavili asi najviac.