CHAMS

Chams je synom šampióna Chattaba a vnukom legendárneho tadžického psa – šampióna Baja.