Úvod

Strasti bojov ma podnietili,
vypočuť si váš žiaľ,
utíšiť vám bolesti.
Som ochranca spravodlivých.
Rovnosť je jediný môj priateľ.
Zbabelosť mi pohľad nikdy nezakalí,
nespúta nikdy dušu.
Život bez cti je život márny.
Ja som aziat!

admin